Kontakt

Súkromná základná umelecká škola

Hubošovce 56, 08266
IČO: 42 231 493
DIČ: 
2023326591
Telefón: 0904 933 997

web: www.szushubosovce.sk

FB: Súkromná základná umelecká škola Hubošovce 56