O škole

Súkromná základná umelecká škola v Hubošovciach vzdeláva žiakov s umeleckým zameraním a poskytuje základné umelecké vzdelanie v jednotlivých umeleckých odboroch : v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno - dramatickom.

Venuje osobitnú starostlivosť každému žiakovi, rozvíja jeho talent, tvorivosť, zručnosť, samostatnosť a v neposlednom rade rast osobnosti, v súlade so vzdelávacím programom ISCED 1B a ISCED 2B.

Pripravuje žiakov na štúdium v učebných a študijných odboroch na stredné školy, konzervatória a vysoké školy umeleckého alebo pedagogického zamerania. Prezentuje výsledky žiakov na kultúrnych podujatiach, verejných vystúpeniach, na súťažiach a koncertoch.

Cieľom SZUŠ je svojou činnosťou prispievať ku skultúrňovaniu života v obciach regiónu, v ktorých škola pôsobí.

Výberové konanie

Zamestnanci školy v školskom roku 2017/2018


Pedagogickí zamestnanci

PaedDr. Belanová Sylvia, riaditeľka školy - klavír, keyboard

Hudobný odbor:

Čekanová Kristína - zobc. flauta, hudobná náuka

Lakatoš Gejza - gitara, keyboard, husle, hudobná náuka

Lenárth Filip - gitara, spevácky zbor

Naďová Alexandra - klavír, hudobná náuka

Onody Dušan, DiS.art. -  gitara

Bc. Pavučková Viktória - klavír

 

Výtvarný odbor:

Mgr. Repková Radka

Vertaľová Terézia

 

Literárno-dramatický odbor:

Lenárth Filip

Nepedagogickí zamestnanci:

Ing. Belan Juraj- PaM

Používaním stránok prevádzkovateľa Súkromná základná umelecká škola Hubošovce
súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.
Viac informácií.