Jún 2021 - Novum - projekt, v spolupráci s DSA ZŠ- Mukačevská 1, téma - Leto. Plátna boli vystavené v OC Novum Prešov.

 

Jún 2021 - XI. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže Ríša fantázie - téma Dračie kráľovstvo. Zapojili sa žiaci elok. pracoviska na Mukačevskej aj Solivarskej ulici v Prešove.

 

Február 2021- 49. ročník Medzinárodnej detskej výtvarnej výstavy Lidice 2021 - téma Robot a umelá inteligencia. Zapojili sa štyria žiaci elok. pracoviska na Mukačevskej 1.

Dňa 17. decembra 2019, sa uskutočnil Vianočný koncert, na pôde KPC, Švábska 22, v Prešove. Vystúpili žiaci hudobného odboru počnúc od najmladších ročníkov až po najstarších žiakov. V úvode aj v závere koncertu vystúpila p. učiteľka Jana Papierníková- priečna flauta, klavírny sprievod Sylvia Belanová - klavír.

Pedagog. vedenie: PaedDr. S. Belanová, K. Čekanová, P. Ivan, DiS.art., Bc. A. Naďová, D. Onody, DiS.art. 

Dňa 12. decembra 2019, sa uskutočnilo verejné vystúpenie žiakov literárno-dramatického odboru na Solivarskej 28, v Prešove. Mladší žiaci sa predstavili v hre Ako išlo vajce do mesta. Starší žiaci predviedli rozprávku Snehová kráľovná. Scénu a kulisy pripravili žiaci výtvarného odboru. Pedagogické vedenie: Monika Lacková, DiS.art., Mgr. Alica Rusnáková.

Dňa 27. júna 2019, sa uskutočnil Výchovný koncert, na elokovanom pracovisku Solivarská 28 Prešov, pre žiakov I. stupňa SZŠ. Účinkovali žiaci hudobného odboru. Pedag. vedenie: Dr. S. Belanová, Mgr. V. Pavučková, Bc. A. Naďová, K. Čekanová.

Dňa 21. júna 2019, sa uskutočnil Záverečný koncert, ktorý sa konal na pôde ART SCENY, v priestoroch SKDK Prešov. Vystúpili žiaci počnúc od najnižších až po najvyššie ročníky I. stupňa hudobného odboru, elok. pracovíska Solivarská 28 Prešov a Hubošoviec. Pedag. vedenie: Dr. S. Belanová, K. Čekanová, P. Ivan, DiS.art., G. Lakatoš, Bc. A. Naďová, Mgr. V. Pavučková, D. Onody, DiS.art.

Dňa 13. júna 2019, sa žiaci literárno-dramatického odboru predstavili v hre Traja tučniaci, na Solivarskej 28 v Prešove. Účinkovali žiaci starších ročníkov. Pedag. vedenie: M. Lacková, DiS.art.

V mesiaci jún, sa žiaci elokovaného pracoviska v Terni, zapojili do 14. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže Senecká dúha 2019. Pedag. vedenie: Mgr. A. Rusnáková, Bc. T. Vertaľová.

Dňa 2. júna 2019, žiaci literárno-dramatického odboru vystúpili v obci Vyšná Šebastová, pri príležitosti osláv Dňa detí, v rozprávke Tri kozliatka. Usporiadateľ: Obecný úrad Vyšná Šebastová a MTC Vyšná Šebastová, n.o. Pedag. vedenie: M. Lacková, DiS.art.

Dňa 23. mája 2019, sa uskutočnil Verejný koncert na Solivarskej 28. Vystúpili žiaci mladších aj starších ročníkov hudobného odboru a žiaci 1. a 2. ročníka literárno-dramatického odboru v rozprávke Kozliatka. Pedag. vedenie: Dr. S. Belanová, K. Čekanová, P. Ivan, DiS.art., M. Lacková, DiS.art.

V mesiaci máj 2019, sa naši žiaci výtvarného odboru zapojili do týchto súťaží:

Žiaci elok. pracoviska na Mukačevskej 1, sa zapojili do 7. ročníka Celoslovenskej súťažnej prehliadky tvorivosti detí, V KRAJINE REMESIEL 2019, organizátor ÚĽUV Bratislava. Pedag. vedenie: P. Roháčová.

Žiaci elok. pracovísk v Terni a v Prešove na Mukačevskej a Solivarskej ulici, sa zapojili do 7. ročníka Medzinárodnej výtvarnej súťaže TAJOMSTVO V OBRAZE. Organizátor: SZUŠ ART PEGAS, Nitra. Pedag. vedenie: Bc. T. Vertaľová, P. Roháčová, Mgr. A. Rusnáková.

MUSIC JOURNAL 2019, organizátor: Zuš Jantárová Košice a do celoslovenskej výtvarnej súťaže V RÍŠI DIVOV V., organizátor: Szuš Rosnička, Červený Kláštor. Pedagogické vedenie: Mgr. A. Rusnáková, Bc. T. Vertaľová, P. Roháčová.

V mesiaci apríl 2019, sa naši mladší aj starší výtvarníci z elokovaných pracovísk v Terni a v Prešove na Mukačevskej 1 a Solivarskej 28, zapojili do výtvarných súťaží:

-XXI. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽE BOHÚŇOVA PALETA, Celoslovenská súťažná prehliadka výtvarných odborov základných umjeleckých škôl MAĽOVANÁ ZUŠKA, 3. Bienále celoslovenskej výtvarnej súťaže s medzinárodnou účasťou CESTA ČIARY, 7. ročník výtvarnej  súťaže MOJE ĽUDSKÉ PRÁVA, organizátor: Slovenské národné stredisko pre ľudské práva.

Pedag. vedenie: Bc. T. Vertaľová, P. Roháčová, Mgr. A. Rusnáková.

V mesiaci marec 2019, sa žiaci výtvarného odboru zapojili do XXI. ročníka Medzinárodnej výtvarnej súťaže, so zameraním na ochranu prírody a enviromentálnu výchovu. Organizátor: Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica.

Dňa 20. decembra 2018, sa uskutočnil Interný koncert, elok. pracovisko, Solivarská 28. Predstavili sa žiaci literárno-dramatického odboru, v "Zimnej etude", v podaní žiakov 1. a 2. ročníka, a taktiež vystúpili žiaci hudobného odboru. Pedag. vedenie: M. Lacková, DiS.art., Dr. S. Belanová, Bc. A. Naďová, Bc. V. Pavučková.

Dňa 18. decembra 2018, sa uskutočnil Verejný Vianočný koncert na pôde Komunitno-pastoračného centra Prešov, Šváska 22. Vystúpili žiaci hudobného odboru elok. pracoviska Solivarská 28. Zazneli vianočné koledy a skladby od J.S. Bacha, W.A. Mozarta, F. Chopina, Z. Fibicha a iné. Zaznela skladba pre 4.ruč. klavír "Vianočné variácie", od Bc. A. Naďovej. V závere vianočného koncertu zaznela skladba "Vianoce" (arr. Bc. A. Naďová), v podaní speváckeho zboru, zobc. flauty, klavíra a gitary. Účinkovali žiaci hudobného odboru, P. Ivan, DiS.art., K. Čekanová, Bc. A. Naďová, Bc. V. Pavučková, D. Onody, DiS.art.

Dňa 13. decembra 2018, sa uskutočnil Malý vianočný koncert pre žiakov 1. stupňa SSŠ EES, na Solivarskej 28 v Prešove. Vystúpili žiaci hudobného a literárno-dramatického odboru. Pedag. vedemie: Dr. S. Belanová, P. Ivan, DiS.art., M. Lacková, DiS.art., Bc. A. Naďová, Bc. V. Pavučková, DiS.art. M. Lacková.

 

Dňa 22. júna 2018, sa uskutočnil Záverečný koncert našej školy, ktorý sa konal na ARTSCENE Súkromného konzervatória D. Kardoša v Prešove. Vystúpili žiaci hudobného odboru nižších ročníkov, ale aj naši absolventi z elok. pracovísk  Solivarská 28 Prešov a z Hubošoviec. Pedag. vedenie: Dr. S. Belanová, K. Čekanová, D. Onody, F. Lenárth, G. Lakatoš.

 

Dňa 19. júna 2018, sa uskutočnilo Interné predstavenie žiakov literárno-dramatického odboru, na elok. pracovisku Solivarská 28.  Žiaci sa predstavili v hre: Snehulienka. Pedag. vedenie: F. Lenárth.

 

Dňa 19. júna, sa uskutočnil Malý verejný koncert v priestoroch školy na Solivarskej 28. Vystúpili žiaci hudobného odboru. Pedag. vedenie: Dr. S. Belanová, K. Čekanová, D. Onody, F. Lenárth.

 

Dńa 8. júna 2018, sa uskutočnil Výchovný koncert pre žiakov 1. stupňa Súkromnej spojenej školy EES, na Solivarskej 28. Vystúpili žiaci najnižších ročníkov hudobného a literárno-dramatického odboru. Pedag. vedenie: Dr. S. Belanová, K. Čekanová, A. Naďová, D. Onody DiS.art., F. Lenárth.

 

Dňa 13. mája 2018, sa v Hubošovciach uskutočnilo slávnostné podujatie, ktoré organizovalo Obec Hubošovce, pri príležitosti osláv Dňa matiek. Vystúpili žiaci z triedy p. uč. G. Lakatoša.

 

V máji 2018, sa 4 žiaci elokovaného pracoviska Solivarská 28, zapojili do 6. ročníka Medzinárodnej výtvarnej súťaže. Téma v tomto školskom roku bola: "POP". Naša žiačka 1. ročníka, získala 3. miesto, v 1. kategórii. Pedag. vedenie: Mgr. R. Repková. Organizátor: SZUŠ ART PEGAS NITRA, Štefánikova 140, Nitra.

 

Gratulujeme!

 

V apríli 2018, sa 5 žiakov -elok. pracoviska v Terni, 6 žiakov- elok. pracoviska Mukačevská 1 a 6 žiakov- elok. pracoviska Solivarská 28 Prešov, zapojilo do IV. ročníka Celoslovenskej výtvarnej súťaže " V Ríší divov ". Organizátorom súťaže je: SZUŠ Rosnička, Červený klaštor. Pedag. vedenie: T. Vertaľová, Mgr. R. Repková.

 

Ďakujeme!

 

V apríli 2018, sa 11 žiakov našej školy, elokované pracovisko v Prešove-Solivarská a Mukačevská, zapojili do IV. ročníka Medzinárodnej výtvarnej sútaže Zlatý drak 2018. Organizátorom je SZUŠ Dotyk, Liptovská štiavnica. Pedagogické vedenie: Mgr. R. Repková.

 

V marci 2018, sa 3 žiaci našej školy, elokované pracovisko v Terni, zapojili do III. ročníka výtvarnej súťaže Mikitová Terňa, ktorú organizuje ZŠ s MŠ Terňa, pod pedag. vedením T. Vertaľovej.

 

Dňa 26. marca 2018, sa uskutočnil Jarný koncert na Solivarskej 28 v Prešove. Zazneli skladby v podaní žiakov hudobného odboru. Žiaci výtvarného odboru predstavili svoje práce v štýle pop art. Pedag. vedenie: Dr. S. Belanová, D. Onody, DiS.art., F. Lenárth, Mgr. R. Repková.

 

V marci 2018, sa 8 žiakov výtvarného odboru, elokovaných pracovísk v Prešove, zapojilo do súťažnej VI. ročníka Medzinárodnej súťažnej prehliadky detských výtvarných prác RÍŠA FANTÁZIE, ktorej organizátorom je SZUŠ Lučenec na Gemerskej ceste č. 1, v spolupráci s Maticou slovenskou v Lučenci. Pedag. vedenie: Mgr. R. Repková.

 

Vo februári 2018, sa žiaci výtvarného odboru elok. pracovísk na Mukačevskej a Solivarskej ulici v Prešove a žiaci výtvarného odboru elok. pracoviska  v Terni, zapojili do 46. ročníka Medzinárodnej detskej výstavy Lidice 2018. Pedag. vedenie: Mgr. R. Repková, T. Vertaľová.

V marci 2017, sa 7 žiakov výtvarného odboru, elok. pracoviska v Terni a 2 žiaci elok. pracoviska v Prešove na Solivarkej 28, zapojilo do V. ročníka medzinárodnej výtvarnej prehliadky RÍŠA FANTÁZIE, pod pedag. vedením Bc. M. Sabolovej, Mgr. Radky Repkovej, ktorú organizuje SZUŠ na Gemerskej ceste Lučenec.

V marci 2017, sa 13 žiakov výtvarného odboru, elok. pracoviska v Terni zapojilo do XIII. ročníka Celoslovenskej súťažnej prehliadky žiakov výtvarných odborov, MAĽOVANÁ  ZUŠ-ka 2017. Organizátor: ZUŠ Jána Cikkera, Banská Bystrica

Dňa 29. marca 2017, sa uskutočnil Jarný koncert, na Solivarskej 28 v Prešove. Vystúpili žiaci hudobného odboru, pod vedením Dr. S. Belanovej, Ľ. Mackovej, J. Papiernikovej a F. Lenártha.  Moderovania sa zhostila žiačka Ema Gazdičová.

Žiačka Terézia Konečná, pod pedag. vedením Bc. M. Sabolovej,  získala 3. miesto vo výtvarnej súťaži "Duchovný a umelecký odkaz banskoštiavnickej kalvárie", ktorú organizuje ZUŠ Banská Štiavnica.

Blahoželáme!

Dňa 22.2.2017 sa uskutočnilo školské kolo výtvarnej súťaže. Zapojili sa žiaci elokovaných pracovísk v Terni a v  Prešove, na Solivarskej a Mukačevskej ulici. Pedag. vedenie: Mgr. R. Repková a Bc. M. Sabolová. Výtvarná súťaž sa niesla pod názvom "Cestovanie". Žiaci boli ocenení nasledovne:

1. miesto - Laura Récka, Daniel Brunári, 2. miesto - Viera Bunciková, Zdenka Gáborová, 3. miesto - Alexandra Stoláriková, Katarína Hurná, Čestné uznanie - Martin Gurka, Aurélia Bandyová.                                                      

 

 

Žiak výtvarného odboru elokovaného pracoviska v Terni, Dávid Timura - získal ČESTNÉ UZNANIE v 2. kategórii IV. ročníka Bienále detskej výtvarnej tvorby v Galante.

Dňa 27.6.2016 sa v Prešove na Solivarskej 28 uskutočnil Záverečný koncert, ktorý sa niesol pod názvom "Moja obľúbená skladba". Vystúpili žiaci Dr. S. Belanovej, DiS.art. P. Gombíka, DiS.art. D. Onodyho. V závere sa žiaci rozlúčili so svojimi spolužiakmi a zaželali si krásne prázdniny.

Žiaci výtvarného odboru elokovaného pracoviska v Terni, získali diplomy za 2. miesto - Dávid Timura, 2. miesto - Jakub Miko, 3. miesto Viktória Giňová - 3. miesto, Samuel Ištván - 3. miesto, Alexandra Krajňáková - 3. miesto, Mária Šarovcová - 3. miesto, vo výtvarnej súťaži "Príroda okolo nás". Usporiadateľ: CVČ Bojnice. Pedag. vedenie: Mgr. L. Pindiaková.

Žiaci výtvarneho odboru elokovaného pracoviska Prešov Mukačevská 1, sa zúčastnili medzinárodnej prehliadky XXII. ročníka Bienále fantázie 2016. Žiačka Katarína Hurná získala čestné uznanie. Pedag. vedenie: Mgr. Radka Repková.

Dňa 23. mája 2016 sa v Prešove uskutočnil Jarný koncert. Účinkovali žiaci hudobného odboru a literárno-dramatického odboru, z triedy Dr. S. Belanovej, P. Gombíka, DiS.art., Ľ. Mackovej, D. Onodyho a F. Lenártha. O výzdobu sa postarali žiaci výtvarného odboru, pod vededením Mgr. R. Repkovej. V závere koncertu zazneli piesne v podaní speváckeho zboru, pod vedením Bc. I. Feníkovej, DiS.art.

Dňa 5. mája 2016 sa uskutočnil IV. ročník Klavírnej súťaže v školskom kole. Zúčastnili sa žiaci 2., 3. ročníka a  1. ročníka /2.časťi. Súťaž pozostávala z povinnej a nepovinnej skladby.

Umiestnenie

2. ročník - 2. miesto: Jaroslava Moučanová, Jana Kantorisová

3. ročník - 1. miesto: Natália Gazdačková, 2. miesto: Ema Gazdičová, 3. miesto: Ema Raková

1. ročnik, 2.časť - 1. miesto: Simona Ščuroková, 2. miesto: Matej Gazdič

Žiaci boli ocenení diplomom a vecnými cenami.

Dňa 6. mája 2016 sa v Hubošovciach konal slávnostný koncert, pri príležitosti osláv sviatku Dňa matiek. Vystúpili žiaci hudobného odboru, pedagogické vedenie G. Lakatoš.

Dňa 9. apríla 2016 sa uskutočnilo vyhodnotenie XII. ročníka celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarných odborov "Maľovaná zuška 2016", v priestoroch ZUŠ J. Cikkera v Banskej Bystrici, s témou: Farba. Žiak našej školy Ivan Halčišák sa umiestnil v zlatom pásme, v 1. kategórii. Pedagogické vedenie: Mgr. L. Pindiaková.

V apríli 2016 sa uskutočnila školská súťaž vo Výtvarnom odbore. Do súťaže sa zapojilo spolu 33 žiakov, z triedy Mgr. Pindiakovej a Mgr. Repkovej. Súťaž sa niesla pod názvom: Výtvor mojich rúk. Technika: kresba, maľba, kombinovaná technika. Žiaci boli ocenení nasledovne:

1. kategória, Zlaté pásmo: L. Giňová, S. Ištván. Strieborné pásmo: D. Timura, M. Gurka. Bronzové pásmo: I. Halčišák, J. Lazorík.

2. kategória, Zlaté pásmo: A. Cmárová, A. Krajňáková. Strieborné pásmo: Viktória Fečová, K. Hurná, A. Šutková.

3. kategória, Zlaté pásmo: G. Halčišáková, V. Plačková. Strieborné pásmo: E. Štefanová, S. Bačová. Bronzové pásmo: T. Konečná, J. Oravcová

Blahoželáme!

 

Vo februári 2018, sa žiaci výtvarného odboru elokovaných pracovísk na Mukačevskej a Solivarskej ulici v Prešove, zapojili do V. ročníka Celoslovenskej výtvarnej prehliadky GABI 2018 Bienále detskej výtvarnej tvorby v Galante. Pedag. vedenie: Mgr. R. Repková. Žiačka elokovaného pracoviska na ul. Mukačevská č.1 v Prešove, Sára Pastirová, získala Čestné uznanie. Gratulujeme!

 

 

 

Žiak výtvarného odboru elokovaného pracoviska v Terni, Dávid Timura - získal ČESTNÉ UZNANIE v 2. kategórii IV. ročníka Bienále detskej výtvarnej tvorby v Galante.

Dňa 19. decembra 2017, sa uskutočnil Verejný vianočný koncert na pôde Komunitno-pastoračného centra Jána Pavla II. V úvode vystúpili žiaci LDO v scénke Vianočný príbeh. Vianočné koledy predniesli žiaci speváckeho zboru. Taktiež účinkovali žiaci hudobného odboru pod pedag. vedením: Dr. S. Belanovej, V. Pavučkovej, D. Onodyho DiS.art., F. Lenártha. Zazneli skladby v podaní vyučujúcich: K. Čekanová, S. Belanová, V. Pavučková, F. Lenárth. Moderovania sa zhostila žiačka Ema Raková. V závere koncertu zaznela pieseň "Hallelujah" (L. Cohen), v podaní Viliama Barteka.

Dňa 13. decembra 2017, sa uskutočnil Malý vianočný koncert, ktorý bol usporiadaný pre 1. stupeň žiakov SZŠ na Solivarskej 28 v Prešove. Účinkovali žiaci hudobného odboru . Pedag. vedenie: Dr. S. Belanová, K. Čekanová, A. Naďová, V. Pavučková, D. Onody DiS.art., F. Lenárth.

 

V novembri 2017, sa žiaci našej školy (elok. pracovisko Terňa, Prešov - Solivarská, Mukačevská), zapojili do výtvarnej súťaže ANJEL VIANOC 2017, ktorú organizuje Tatranská galéria v Poprade. Pedag. vedenie Mgr. R. Repková, T. Vertaľová.                                                                                                                                             Žiačka Natália Partilová, elok. pracovisko Mukačevská Prešov, získala Čestné uznanie. Pedag. vedenie: Mgr. R. Repková.

Dňa 25. novembra, sa uskutočnilo slávnostné podujatie pri príležitosti "Úcty k starším" v Hubošovciach. Vystúpili žiaci hudobného odboru, pod pedag. vedením G. Lakatoša.

Dňa 29. júna 2017, sa uskutočnil Verejný koncert, ktorý sa niesol pod názvom "Moja obľúbená skladba". Účinkovali žiaci hudobného odboru, pod pedag. vedením Dr. S. Belanovej, F. Lenártha, Ľ. Mackovej, J. Papiernikovej a D. Onodyho, DiS.art. O sprievodné slovo sa postarali žiačky Ema Gazdičová a Kvetoslava Kolesárová. V závere koncertu sa žiaci rozlúčili a vzájomne si zapriali pekné prázdniny.

Dňa 21. júna 2017, sa uskutočnil Záverečný koncert v koncertnej sále Súkromného konzervetória D. Kardoša v Prešove. Účinkujúci žiaci podali vyvážené interpretačné výkony pod pedag. vedením Dr. S. Belanovej, J. Papiernikovej, F. Lenártha. Tento slávnostný koncert otvorili  a taktiež v závere vystúpili : J. Papierniková a Dr. S. Belanová. V ich podaní zazneli skladby od J.S. Bacha.

Dňa 20. júna 2017, sa uskutočnil interný koncert na Solivarskej 28  Prešov. Žiaci literárno-dramatického odboru sa previedli v hre "O troch prasiatkach". Taktiež zazneli skladby pre gitaru a zobc. flautu. Pedag. vedenie: J. Papierniková, F. Lenárth.

Dňa 26. mája 2017, sa v Hubošovciach uskutočnil slávnostný koncert, pri príležitosti osláv Dňa matiek. Vystúpili žiaci hudobného odboru, pod pedagogickým vedením p. uč. G. Lakatoša

Dňa 17. mája 2017, sa uskutočnil Výchovný koncert pre žiakov 1. stupňa Súkromnej základnej školy na Solivarskej 28 v Prešove. Vystúpili žiaci hudobného  a literárno-dramatického odboru. Pedag. vedenie: Dr. S. Belanová, Ľ. Macková, F. Lenárth, J. Papierniková.

V máji 2017, sa naša škola zapojila do výtvarnej súťaže, ktorú organizuje Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave. Pedag. vedenie: Mgr. R. Repková.

V apríli 2017, sa 3 žiaci elok. pracoviska v Terni, zapojili do  VIII. ročníka Celoslovenskej súťaže ROCK-POP-JAZZ Košice 2017. Organizátor: ZUŠ Jantárová Košice.

V marci 2017, sa 7 žiakov výtvarného odboru, elok. pracoviska v Terni a 2 žiaci elok. pracoviska v Prešove na Solivarkej 28, zapojilo do V. ročníka medzinárodnej výtvarnej prehliadky RÍŠA FANTÁZIE, pod pedag. vedením Bc. M. Sabolovej, Mgr. Radky Repkovej, ktorú organizuje SZUŠ na Gemerskej ceste Lučenec.

V marci 2017, sa 13 žiakov výtvarného odboru, elok. pracoviska v Terni zapojilo do XIII. ročníka Celoslovenskej súťažnej prehliadky žiakov výtvarných odborov, MAĽOVANÁ  ZUŠ-ka 2017. Organizátor: ZUŠ Jána Cikkera, Banská Bystrica

Dňa 29. marca 2017, sa uskutočnil Jarný koncert, na Solivarskej 28 v Prešove. Vystúpili žiaci hudobného odboru, pod vedením Dr. S. Belanovej, Ľ. Mackovej, J. Papiernikovej a F. Lenártha.  Moderovania sa zhostila žiačka Ema Gazdičová.

Žiačka Terézia Konečná, pod pedag. vedením Bc. M. Sabolovej,  získala 3. miesto vo výtvarnej súťaži "Duchovný a umelecký odkaz banskoštiavnickej kalvárie", ktorú organizuje ZUŠ Banská Štiavnica.

Blahoželáme!

 

Dňa 22.2.2017 sa uskutočnilo školské kolo výtvarnej súťaže. Zapojili sa žiaci elokovaných pracovísk v Terni a v  Prešove, na Solivarskej a Mukačevskej ulici. Pedag. vedenie: Mgr. R. Repková a Bc. M. Sabolová. Výtvarná súťaž sa niesla pod názvom "Cestovanie". Žiaci boli ocenení nasledovne:

1. miesto - Laura Récka, Daniel Brunári, 2. miesto - Viera Bunciková, Zdenka Gáborová, 3. miesto - Alexandra Stoláriková, Katarína Hurná, Čestné uznanie - Martin Gurka, Aurélia Bandyová.                                                      

Ocenení žiaci školského kola výtvarnej súťaže sa zapojili do 45. ročníka Medzinárodnej detskej výtvarnej výstavy Lidice 2017.

 

 


 

Dňa 13. decembra 2017, sa uskutočnil Malý vianočný koncert, ktorý bol usporiadaný pre 1. stupeň žiakov SZŠ na Solivarskej 28 v Prešove. Účinkovali žiaci hudobného odboru . Pedag. vedenie: Dr. S. Belanová, K. Čekanová, A. Naďová, V. Pavučková, D. Onody DiS.art., F. Lenárth.

 

 

 

V novembri 2017, sa žiaci našej školy (elok. pracovisko Terňa, Prešov - Solivarská, Mukačevská), zapojili do výtvarnej súťaže ANJEL VIANOC 2017, ktorú organizuje Tatranská galéria v Poprade. Pedag. vedenie Mgr. R. Repková, T. Vertaľová.                                                                                                                                             Žiačka Natália Partilová, elok. pracovisko Mukačevská Prešov, získala Čestné uznanie. Pedag. vedenie: Mgr. R. Repková.

 

Dňa 25. novembra, sa uskutočnilo slávnostné podujatie pri príležitosti "Úcty k starším" v Hubošovciach. Vystúpili žiaci hudobného odboru, pod pedag. vedením G. Lakatoša.

 

Dňa 29. júna 2017, sa uskutočnil Verejný koncert, ktorý sa niesol pod názvom "Moja obľúbená skladba". Účinkovali žiaci hudobného odboru, pod pedag. vedením Dr. S. Belanovej, F. Lenártha, Ľ. Mackovej, J. Papiernikovej a D. Onodyho, DiS.art. O sprievodné slovo sa postarali žiačky Ema Gazdičová a Kvetoslava Kolesárová. V závere koncertu sa žiaci rozlúčili a vzájomne si zapriali pekné prázdniny.

 

Dňa 21. júna 2017, sa uskutočnil Záverečný koncert v koncertnej sále Súkromného konzervetória D. Kardoša v Prešove. Účinkujúci žiaci podali vyvážené interpretačné výkony pod pedag. vedením Dr. S. Belanovej, J. Papiernikovej, F. Lenártha. Tento slávnostný koncert otvorili  a taktiež v závere vystúpili : J. Papierniková a Dr. S. Belanová. V ich podaní zazneli skladby od J.S. Bacha.

 

Dňa 20. júna 2017, sa uskutočnil interný koncert na Solivarskej 28  Prešov. Žiaci literárno-dramatického odboru sa previedli v hre "O troch prasiatkach". Taktiež zazneli skladby pre gitaru a zobc. flautu. Pedag. vedenie: J. Papierniková, F. Lenárth.

 

Dňa 26. mája 2017, sa v Hubošovciach uskutočnil slávnostný koncert, pri príležitosti osláv Dňa matiek. Vystúpili žiaci hudobného odboru, pod pedagogickým vedením p. uč. G. Lakatoša

 

Dňa 17. mája 2017, sa uskutočnil Výchovný koncert pre žiakov 1. stupňa Súkromnej základnej školy na Solivarskej 28 v Prešove. Vystúpili žiaci hudobného  a literárno-dramatického odboru. Pedag. vedenie: Dr. S. Belanová, Ľ. Macková, F. Lenárth, J. Papierniková.

 

V máji 2017, sa naša škola zapojila do výtvarnej súťaže, ktorú organizuje Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave. Pedag. vedenie: Mgr. R. Repková.

 

V apríli 2017, sa 3 žiaci elok. pracoviska v Terni, zapojili do  VIII. ročníka Celoslovenskej súťaže ROCK-POP-JAZZ Košice 2017. Organizátor: ZUŠ Jantárová Košice.

 

V marci 2017, sa 7 žiakov výtvarného odboru, elok. pracoviska v Terni a 2 žiaci elok. pracoviska v Prešove na Solivarkej 28, zapojilo do V. ročníka medzinárodnej výtvarnej prehliadky RÍŠA FANTÁZIE, pod pedag. vedením Bc. M. Sabolovej, Mgr. Radky Repkovej, ktorú organizuje SZUŠ na Gemerskej ceste Lučenec.

 

V marci 2017, sa 13 žiakov výtvarného odboru, elok. pracoviska v Terni zapojilo do XIII. ročníka Celoslovenskej súťažnej prehliadky žiakov výtvarných odborov, MAĽOVANÁ  ZUŠ-ka 2017. Organizátor: ZUŠ Jána Cikkera, Banská Bystrica

 

Dňa 29. marca 2017, sa uskutočnil Jarný koncert, na Solivarskej 28 v Prešove. Vystúpili žiaci hudobného odboru, pod vedením Dr. S. Belanovej, Ľ. Mackovej, J. Papiernikovej a F. Lenártha.  Moderovania sa zhostila žiačka Ema Gazdičová.

 

Žiačka Terézia Konečná, pod pedag. vedením Bc. M. Sabolovej,  získala 3. miesto vo výtvarnej súťaži "Duchovný a umelecký odkaz banskoštiavnickej kalvárie", ktorú organizuje ZUŠ Banská Štiavnica.

 

Blahoželáme!


Školský rok 2016/2017

Dňa 19. decembra 2016, sa uskutočnil Verejný vianočný koncert, ktorý sa konal v Komunitno-pastoračnom centre sv. Jána Pavla II., na Švábskej 22 v Prešove. Zazneli vianočné koledy a skladby skladateľov: J. S. Bacha, J. Pachelbela, D.Zipoliho, A. Vivaldiho a iných. V úvode slávnostného koncertu zaznela Ave Maria od F. Schuberta, v podaní pedagógov Dr. S. Belanovej a J. Papiernikovej. Potom vystúpili žiaci hudobného odboru, pod pedag. vedením Dr. S. Belanovej, J. Papiernikovej, D. Onodyho. Moderovania počas koncertu sa zhostila žiačka Ema Raková.  V závere koncertu si publikum vypočulo vianočné piesne v podaní speváckeho zboru, pod pedag. vedením F. Lenártha.

Dňa 15. decembra 2016, sa uskutočnil Malý vianočný koncert, ktorý sa konal na Solivarskej 28, v Prešove. Koncert bol usporiadaný pre najmladších žiakov súkromnej spojenej školy. Účinkovali žiaci literárno-dramatického odboru v hre "O myške hrdopýške" a žiaci hudobného odboru. V závere koncertu zazneli vianočné piesne v podaní speváckeho zboru. Pedag. vedenie: Dr. S. Belanová, J. Papierniková, D. Onody, F. Lenárth.

Dňa 11.decembra 2016, sa v Kultúrnom dome  v Terni, uskutočnila Vianočná akadémia, ktorú organizovala ZŠ s MŠ Terňa. Vystúpili žiaci hudobného odboru, Soňa Bačová, Alexandra Stoláriková, Veronika Plačková,  pod pedag. vedením p. uč. G. Lakatoša. Taktiež žiaci výtvarného odboru, pod pedag. vedením Bc. Márie Sabolovej, predviedli svoje výtvarné práce - "Zimnú kolekciu", ktorá potešila oko návštevníkov tejto akadémie.

V mesiaci november, sa uskutočnilo  slávnostné podujatie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, ktoré organizoval obecný úrad v Hubošovciach. Vystúpili žiaci hudobného odboru: L. Smolková, M. Lipták, L. Motýľová, P. Pilarčík, pod pedagogickým vedením G. Lakatoša.

V mesiaci november, sa žiaci výtvarného odboru elokovaných pracovísk v Terni a Prešove na Mukačevskej a Solivarskej ulici, zapojili do výtvarnej súťaže Anjel Vianoc 2016, ktorú organizovala Tatranská galéria v Poprade. Pedagogické vedenie: Bc. M. Sabolová, Mgr. R. Repková.

V tejto súťaži získala Čestné uznanie v kategórii ZUŠ, žiačka Katarína Badžanová, pod pedag. vedením Mgr. R. Repkovej.

Blahoželáme!

Školský rok 2015/2016

Dňa 22. októbra,sa uskutočnilo slávnostné podujatie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, v spolupráci s obecným úradom Terňa. Vystúpili žiaci hudobného odboru z triedy p.učiteľa Lakatoša: Andrea Cmárová, Alexandra Stoláriková, Veronika Plačková a Soňa Bačová. Taktiež sa zapojili žiaci výtvarného odboru. Vytvorili pohľadnice pre jubilantov, pod pedagogickým vedením Mgr. Lenky Pindiakovej.

Dňa 14. novembra, sa uskutočnilo slávnostné podujatie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a osláv jubilantov, v spolupráci s obecným úradom Hubošovce. Vystúpili žiaci hudobného odboru z triedy p. učiteľa Lakatoša: Lenka Smolková, Mário Lipták, Andrea Cmárová.

Dňa 13. decembra, sa konala Vianočná akadémia v Terni, ktorú usporiadal Obecný úrad so ZŠ s MŠ v Terni. O slávnostné otvorenie sa postarali žiaci hudobného odboru z triedy p. učiteľa Lakatoša.

Dňa 11. decembra, sa uskutočnil Malý vianočný koncert v Prešove na Solivarskej 28. Koncert bol určený pre 1. stupeň SZŠ. Vystúpili žiaci hudobného odboru a literárno-dramatického odboru, pod vedením PaedDr. S. Belanovej a Bc. I.Feníkovej, DiS.art.

Dňa 16. decembra, sa uskutočnil Verejný vianočný koncert v Prešove na Solivarskej 28. Vystúpili žiaci hudobného odboru pod vedením pedagógov: Dr. S. Belanovej, Bc. Feníkovej DiS.art., P. Gombíka, DiS.art., a D. Onodyho. Žiaci literárno-dramatického odboru sa predviedli v divadelnej hre Mrázik. Spevácky zbor pod vedením Mgr. Balúnovej, zaspieval piesne s vianočnou tématikou. Žiaci výtvarného odboru vytvorili kulisy pre malých hercov a taktiež sa postarali o vianočnú výzdobu, pod vedením Mgr. R. Repkovej.

Dňa 11. februára sa uskutočnil "Valentínsky koncert" v Prešove na Solivarskej 28. Účinkovali žiaci hudobného a literárno-dramatického odboru. O moderovanie koncertu sa postarala žiačka 2. ročníka LDO, Ema Raková, pod vedením Bc. I. Feníkovej. Žiakov hudobného odboru pripravili pedagódovia: PaedDr. S. Belanová,  P. Gombík, DiS.art., D. Onody.

Žiaci výtvarného odboru pod vedením Mgr. Pindiakovej L., sa zapojili do súťaží:

*44. ročník medzinárodnej detskej výtvarnej výstavy v Lidiciach.

*Farba-maľovaná zuška 2016 XII. ročník, ktorú organizuje ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica,

*IV. ročník bienále detskej výtvarnej tvorby v Galante, -FAREBNÝ SVET- Gabi 2016, medzinárodná súťaž. Organizátor je Zuš Galanta.      

* Mikitova Terňa - súťaž vo výtvarnej tvorbe, II. ročník. Organizátor ZŠ s MŠ Terňa

*Zlatý drak- Čaroles - II. ročník Medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže, usporiadateľom je SZUŠ Dotyk, Liptovská Štiavnica

a iné.

Dňa 28. apríla, si žiaci hudobného odboru na Solivarskej 28, pripravili skladbičky pre žiakov 1. stupňa SZŠ. Predviedli diela barokových skladateľov až po ľudové piesne, pod vedením pedagógov: PaedDr. S. Belanovej, Ľ. Mackovcej, P. Gombíka DiS.art. a D. Onodyho.


Ďakujeme!


Školský rok 2014/2015
Dňa 25.októbra 2014, sa uskutočnilo kultúrne podujatie v spolupráci s obecným úradom Hubošovce, pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Zazneli skladby od  J.S. Bacha, R. Schumanna, F. Burgmullera ... , v podaní žiakov: Mária Liptáka, Damiána Liptáka a Lenky Smolkovej, pod pedagogickým vedením p. učiteľa Lakatoša.

Ďakujeme!


Žiaci výtvarného odboru na elokovanom pracovisku Mukačevská 1 Prešov, pod vedením Mgr. Radky Repkovej, sa zapojili do súťaže Astratalent- návrh plagátu na popularizáciu satelitných služieb, (6 súťažných prác) a do súťaže Šaty pre Madonku- vyhlasovateľ Šarišská galéria v Prešove, (7 súťažných prác).

Žiaci výtvarného odboru na elokovanom pracovisku Terňa, pod vedením Mgr. Lenky Pindiakovej, sa zapojili do súťaží: Astratalent- návrh plagátu na popularizáciu satelitných služieb (5 súťažných prác)

           Spolupráca záchranných zložiek- vyhlasovateľ DPO SR (3 súťažné práce)                                     

           Krídla fantázie 2015- vyhlasovateľ Org. muskulárnych dystrofikov v SR (14 súťažných prác)

           Maskot Horehronia- vyhlasovateľ Klaster Horehronia (20 súťažných prác)

           Vianočná pohľadnica- vyhlasovateľ CVČ Bojnice (16 súťažných prác), na ktorej žiaci uspeli.

2. miesto - Alexandra Štefanová, 3. miesto - Terézia Konečná a dve čestné uznania - Samuel Ištván a Dávid Timura. Žiaci získali diplomy a drobné vecné ceny.

Blahoželáme!


Dňa 15. decembra sa 2014, sa v Prešove na Solivarskej 28, uskutočnil Verejný vianočný koncert. Tento slávnostný koncert otvorilo Duo Farsa, so svojou skladbou "Objatie". Potom zaznela interpretácia skladieb a vianočných kolied v podaní žiakov hudobného odboru pod vedením pedagógov Mgr. D. Balúnovej, PaedDr. S. Belanovej, Mgr.art. A. Rusňákovej, F. Godlu, D.Onodyho a literárno-dramatického odboru pod vedením DiS.art. I. Feníkovej. O výzdobu a rekvizity sa postarali žiaci výtvarného odboru pod vedením Mgr. R. Repkovej.

Dňa 18. februára 2015, sa v Prešove sa elokovanom pracovisku Solivarská 28, uskutočnil Malý verejný koncert  s Valentínskou tématikou. Vystúpili žiaci hudobného a  literárno-dramatického odboru, pod vedením pedagógov: Dr. S. Belanovej, Dis.art. I. Feníkovej, F. Godlu a D. Onodyho.

Dňa 19. marca 2015, sa v Prešove  na Solivarskej 28, uskutočnila klavírna ročníková súťaž žiakov 2. a 4. ročníka v klavírnej hre.

Dňa 23. marca 2015, sa v Prešove uskutočnil Verejný koncert, na ktorom účinkovali žiaci hudobného a literárno-dramatického odboru, z triedy Mgr. Balúnovej, PaedDr. Belanovej, DiS.art. Feníkovej a p. uč. Onodyho. Taktiež účinkovali víťazi ročníkovej klavírnej súťaže.

Máj 2015                                                                                                                                                     

V tomto mesiaci sa žiaci výtvarného odboru na elokovanom pracovisku Terňa, zúčastnili výtvarnej súťaže "Moje mesto", ktorú organizuje CVČ Junior v Bojniciach. Žiačkám Viktórii Fečovej a Soni Bačovej udelila porata čestné miesta. Pedagogické vedenie - Mgr. L. Pindiaková.

Ďňa 18. mája 2015, sa v Prešove na elokovanom pracovisku Solivarská 28, uskutočnil Verejný koncert, ktorý sa niesol v duchu osláv Dňa matiek. Vystúpli žiaci literárno-dramatického odboru, hudobného odboru a výtvarného odboru. Pedagogické vedenie žiakov - Mgr. D. Balúnová, PaedDr. S. Belanová, DiS.art. I. Feníková, D. Godla, Mgr. R. Repková, Mgr.art. A. Rusňáková, D. Onody.

Dňa 31. mája 2015, sa v Terni a v Hubošovciach, uskutočnil koncert pri príležitosti osláv Dňa matiek, v spolupráci so ZŠ Terňa a ZŠ s MŠ Hubošovce. Vystúpili žiaci hudobného odboru, z triedy p. uč. Lakatoša.

Dňa 29. júna 2015,sa v Prešove na elokovanom pracovisku Solivarská 28, uskutočnil Záverečný koncert, ktorý sa niesol pod názvom "Moja obľúbená skladba".  Vystúpili žiaci hudobného odboru a literárno-dramatického odboru pod vedením pedagógov: PaedDr. S. Belanová, Mgr. D. Balúnová, D. Onody, Bc. I. Feníková. V závere konceru sa žiaci rozlúčili so školským rokom a vzájomne si zaželali krásne prázdniny!