Vitajte

na stránke Súkromnej základnej umeleckej školy v Hubošovciach

Súkromná základná umelecká škola v Hubošovciach bola zaradená do siete škôl 1.9.2011.  Jej zriaďovateľom je PaedDr. Sylvia Belanová. Sídlo súkromnej základnej umeleckej školy je v Hubošovciach. Elokované pracoviská sú v Terni,  v Prešove na Solivarskej ulici č.28 a na Mukačevskej ulici č.1 .

Škola poskytuje základné umelecké vzdelanie v týchto odboroch :

SZUŠ Hubošovce

Hudobný odbor


SZUŠ Hubošovce

Výtvarný odbor

 

SZUŠ Hubošovce

Tanečný odbor

 

tl_files/zus/images/oskar.jpg

Literárno-dramatický odbor


O škole


Naša škola kladie dôraz na individuálnosť, venuje osobitnú starostlivosť každému žiakovi, rozvíja jeho talent, tvorivosť, zručnosť, samostatnosť a v neposlednom rade rast osobnosti, v súlade so štátnym vzdelávacím programom ISCED 1B a ISCED 2B.

Prezentuje výsledky žiakov na kultúrnych podujatiach, verejných vystúpeniach, na súťažiach a koncertoch.  Cieľom SZUŠ je svojou činnosťou prispievať ku skultúrňovaniu života v obciach regiónu, v ktorých škola pôsobí.


Zápis žiakov na školský rok 2023/2024 sa bude konať v dňoch:

19.5.2023 (piatok)

25.5.2023 (štvrtok)

  7.6.2023 (streda)

vždy v čase od 13,00 do 17,00


 

 

 

 

 

viac info na : 0904 933 997

_______________________________________________


 

Viac noviniek